Какво е факторинг

Факторингът е инструмент за управление на краткосрочни вземания от клиенти.

Оптимизира нуждите на оборотния ви капитал чрез професионално управление и финансиране на вземания, дава възможност за защита при неплащане.

Приложим е както за вземанията от клиенти в страната, така и за вземания от чужбина. Не изисква обезпечения!

Кога е полезен

УниKредит Булбанк

social responsibility

Прочети още

Научете повече

factoring worldwide

Прочети още